Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie voor thuisbatterijen (NL & BE): een vergelijking

Een thuisbatterij maakt het mogelijk om je overschot aan zelfgeproduceerde zonne-energie op te slaan en slim in te zetten in tijden van stijgende stroomprijzen, overbelasting, … Zo kan je je zelfverbruik verhogen van 30% naar 70%. Maar is een thuisbatterij alleen interessant met een subsidie? Of niet? Wat is de stand van zaken in België en Nederland rond de subsidiëring van energieopslag?

Lees meer:
Subsidies thuisbatterij Nederland
Premies thuisbatterij België
Is een thuisbatterij ook zonder subsidie interessant?

 

 

Thuisbatterij subsidies 2024: stand van zaken

Thuisbatterijen zijn een onmiskenbare schakel in de energietransitie. Maar hoe zit het met de subsidies voor thuisbatterijen om deze technologie te stimuleren? Een kort overzicht:

 

In Nederland…

Veel Nederlandse gezinnen kiezen voor zonnepanelen, maar voor de aanschaf van een thuisaccu hinken ze wat achterop. Financieel gezien is deze investering dan ook nog niet interessant. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in. Energy Storage, het platform voor energieopslag en -conversie, is stevig aan het lobbyen om een landelijke subsidie in het leven te roepen. Lees hier meer over thuisbatterij subsidies in Nederland.

 

In België…

België kent een sterke groei in de verkoop van thuisbatterijen dankzij een aantrekkelijke premie van Fluvius. Ook de torenhoge energieprijzen, de afschaffing van de terugdraaiende teller en de lancering van het capaciteitstarief zijn doorslaggevende factoren die thuisbatterijen populairder maken. Lees hier meer over thuisbatterij premies in België.

Is een thuisbatterij een slimme investering? Jazeker, zelfs zonder subsidie is een batterij interessant. Wil je weten of dit een rendabele beslissing voor je is? Vraag dan meteen advies aan een installateur actief in je regio. Ga naar het contactformulier.

subsidie thuisbatterij 2022

 

Subsidies thuisbatterij in Nederland

Wat betreft verduurzaming en groene stroomprojecten spant Nederland de kroon, maar in het subsidiëren van technologieën voor energie-opslag lopen we achterop. Energy Storage pleitte al eerder voor een aangepaste thuisbatterij subsidie, zowel voor industriële toepassingen als thuisaccu’s. Om hun vraag kracht bij te zetten, vragen ze de regering om een ‘routekaart energieopslag’, met als doel de versnelde inzet van batterijen.

 

1. Position Paper Energy Storage 2022

Volgens deze Nederlandse coalitie is vooral een netverzwaring de oplossing voor de overbelasting van het elektriciteitsnet. Maar dit proces is duur en ingrijpend. De grote boosdoener is volgens Energy Storage het sterk beperkende beleidskader. In hun position paper omtrent energieopslag (03/02/2022) gaat het platform dieper in op enkele belangrijke beleidskeuzes. Ze pleiten o.a. voor de invoering van flexibele nettarieven met spits- en daltarieven en voor een betere subsidie voor o.a. thuis- en buurtbatterijen.

 

2. Sociaal-maatschappelijke uitdagingen

Niet alleen de doelen in het klimaatakkoord, maar ook enkele sociaal-maatschappelijke uitdagingen zijn een belangrijke motivator in het creëren van een aangepaste subsidie voor energieopslagsystemen.

 

UITDAGING 1: overbelasting van het energienet

Meer duurzame installaties zorgen voor een grote toename van groene stroom, maar veel ongebruikte energie gaat terug het net op. Dit veroorzaakt een overbelasting van het net. Daardoor staakt Nederland in bepaalde regio’s tijdelijk de bouw van nieuwe wind- en zonneparken.

Hoe kan een subsidie voor thuisbatterijen helpen? Stroom in batterijen komt niet terug op het net. Die energie kan dus geen overbelasting veroorzaken. Bovendien bieden batterijen een grote flexibiliteit: ze kunnen ingezet worden op momenten van energieschaarste.

 

UITDAGING 2: torenhoge energieprijzen

Zowel Nederlandse als Belgische consumenten werden in de loop van 2021 opgeschrikt door torenhoge bedragen op hun energierekening. Dat is te wijten aan de exponentiële stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Hierdoor zitten veel gezinnen met de handen in het haar.

Hoe kan een subsidie voor thuisbatterijen helpen? Een mooi subsidiebedrag maakt de aanschaf van thuisbatterijen aantrekkelijker, ook voor particulieren. De overtollige energie die ze thuis opslaan, kunnen ze bewust inzetten voor eigen gebruik. Bovendien is opgeslagen zonne-energie gratis. Zo kunnen ze de energierekening verlagen en zijn ze minder afhankelijk van grote prijsschommelingen.

 

UITDAGING 3: afbouw salderingsregeling

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Tot nu fungeert die regeling net als een ‘gratis batterij’: de overtollige energie van je zonnepanelen wordt eenvoudigweg aan het net teruggeleverd. Met de afbouw van de salderingsvergoeding zal het terugleveren van groene stroom elk jaar financieel minder aantrekkelijk zijn.

Hoe kan een subsidie voor thuisbatterijen helpen?Een subsidie maakt een thuisbatterij financieel interessanter. In plaats van je overtollige energie terug te geven aan het net, sla je die gewoon thuis op. Zo kan je makkelijk zelf je energie verbruiken en verdien je de investering sneller terug.

Premies thuisbatterij in België

Minister van Energie Zuhal Demir besloot in 2021 om de premie voor thuisbatterijen gevoelig te verhogen. Dit veroorzaakte in april 2021 een ware stormloop op de markt, wat resulteerde in een aanzienlijke groei van subsidieaanvragen in België. Momenteel deden al bijna 19.000 gezinnen een aanvraag, met de provincie Antwerpen als koploper.

 

1. Hoeveel bedraagt de thuisbatterij premie?

Sinds 1 januari 2022 is het subsidiebedrag voor een thuisbatterij licht gedaald, maar desondanks toch interessant. Het bedrag hangt af van de totale opslagcapaciteit van de thuisbatterij en neemt jaarlijks af. In 2025 is er geen subsidie meer te verkrijgen. Het maximale premiebedrag in 2022 is € 1.725 (max. 40% van de factuur, incl. btw). Een overzicht:

Opslagcapaciteit thuisbatterijGemiddelde prijs (excl. btw, incl. omvormer & plaatsing)
Thuisbatterij 3 kWh€ 4.000
Thuisbatterij 10 kWh€ 8.000 à 10.000
Thuisbatterij 14 kWh€ 10.000
Thuisbatterij 20 kWh€ 12.000 à 15.000

 

2. Wat zijn de premievoorwaarden?

Wil je gebruikmaken van deze thuisbatterij premie? Dan moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bent een particulier en koopt een thuisbatterij aan om je zelfconsumptie te verhogen.
 • Je beschikt over een digitale meter. Heb je deze nog niet? Dan kan je een online aanvraag indienen bij Fluvius om je meter vervroegd te plaatsen.
 • Enkel lithium-ion batterijen en zoutwaterbatterijen komen in aanmerking voor de premie.
 • Het opslagsysteem moet je koppelen aan een decentrale productie-installatie met een maximaal vermogen van 10 kW. We hebben het hier over zonnepanelen, een kleinschalige windturbine, ….
 • De thuisaccu moet je bij aanmelden bij Fluvius.
 • De installatie gebeurt door een ervaren installateur. Nadien stelt hij een verklaring op eer op. Dit document is verplicht in je aanvraagdossier.

BELANGRIJK: schakel een ervaren installateur in. Hij plaatst niet alleen je thuisbatterij, maar adviseert je ook over het meest geschikte type batterij, de benodigde capaciteit, het beste merk, … Contacteer gratis een installateur actief in je regio.

 

3. Wat als er te veel aanvragen zijn?

Een thuisbatterij in België is tegenwoordig een aantrekkelijke investering. Als het bedrag van de premieaanvragen op 1 augustus 2022 al meer dan 75% van het beschikbare budget bedraagt, kan er nog een wijziging optreden in de premievoorwaarden. De minister beslist dan op basis van een evaluatie om het premiebedrag voor toekomstige aanvragen te verlagen.

 


 

Interesse in een thuisbatterij? Vertrouw op een installateur!

Een thuisbatterij kiezen en installeren, doe je niet alleen. Laat je gratis adviseren door een ervaren installateur. Aan de hand van een voorafgaand plaatsbezoek en een inspectie van je zonnepanelen installatie gaat hij na welk type thuisbatterij, welke capaciteit, … het meest aangewezen is in jouw situatie. Zo ben je verzekerd van een batterij op maat!

Vrijblijvend advies ontvangen? Kom gratis in contact met installateurs actief in je regio.

 


Is een thuisbatterij ook interessant zonder subsidie?

Of het betoog van Energy Storage en andere pleitbezorgers van thuisbatterijen veel teweeg zal brengen, valt af te wachten. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat een thuisaccu ook zonder subsidie een goede investering is:

 • Duurzame keuze: kiezen voor een thuisbatterij is volmondig ‘ja’ zeggen tegen groene energie. Als meer gezinnen een thuisaccu installeren, daalt de vraag naar energie uit fossiele bronnen. Je ontlast bovendien ook het energienetwerk.
 • Gratis elektriciteit: met een thuisbatterij heb je meer grip op je elektriciteitsbehoefte. Doordat je je overtollig geproduceerde groene stroom thuis opslaat, heb je een perfecte energiebuffer wanneer je zonnepanelen te weinig of geen energie produceren.
 • Lagere energierekening: met een zonnepanelen installatie die gekoppeld is aan een thuisbatterij, ben je minder afhankelijk van een energieleverancier. Met een batterij dek je gemiddeld zo’n 70% van je verbruik. Dit heeft een positieve impact op je energiefactuur.
 • Toekomstige prijsdaling batterij: de vraag naar thuisbatterijen stijgt. Dat voelen ook fabrikanten en ontwikkelaars van deze technologie. Dit veroorzaakt een wedloop tussen verschillende partijen. In de toekomst zal de prijs voor een batterij hierdoor gegarandeerd dalen.

Vrijblijvend installateurs vergelijken? Wist je dat je door offertes te vergelijken kan besparen op de aankoop van je thuisbatterij? Door verschillende voorstellen naast elkaar te leggen, heb je niet alleen een beter zicht op de prijsopbouw, maar ook op adviezen, uitvoeringstermijnen, …  Ga naar het contactformulier.

 

Offertes voor een thuisbatterij ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte installatie van de thuisbatterij. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende installateurs